Wprowadzenie do umiędzynarodowienia OSGeo-Live

Przełączanie języków

Zainstalowaliśmy wiele popularnych języków. Aby przełączyć system, należy:

  1. Wylogować się.
  2. Wybrać użytkownika na ekranie wyboru użytkownika.
  3. Zlokalizować menu wyboru języka na dolnym panelu.
  4. Wybrać inny język i wprowadzić hasło, a następnie kontynuować logowanie w typowy sposób.
  5. Powtórzyć proces w razie ponownej potrzeby zmiany języka.

Po tych zmianach, menu systemowe oraz wiele aplikacji będzie dostępnych w wybranym języku. Jeśli jakiś program dalej wyświetla się w języku angielskim, oznacza to, że jego tłumaczenie jeszcze nie istnieje - rozważ proszę swój udział w jego tłumaczeniu i skontaktuj się z twórcami programu w celu uzyskania dalszych informacji.

Dla dodatkowych języków, idź do: Application → System → Language Support (Wymaga połaczenia z Internetem).

Obsług aklawiatury

Zainstalowana jest obsługa klawiatury międzynarodowej, aby użyć innej klawiatury, należy odpowiednio skonfigurować system.

© OSGeo Foundation and LISAsoft 2011... Disclaimer