Tworzenie rozruchowego PenDrive USB z OSGeo-Live

Poniżej opisujemy jak utworzyć bootowalny PenDrive USB z OSGeo-Live. Uruchamianie z PenDrive jest szybsze niż z DVD, poza tym napęd ten może być tak skonfigurowany, aby przechowywać dane pomiędzy sesjami.

Dopiero niedawno zaczęliśmy testować instalatory napędu USB z OSGeo-Live 4.0. Ponieważ otrzymaliśmy szeroki pozytywny oddźwięk, testowanie nie było przeprowadzone na szeroką skalę, jednak kilka osób zgłosiło problem z uruchomieniem OSGeo-Live z napędu USB.

Wymagania

Tworzenie rozruchowego PenDrive USB na Ubuntu

Wsuń PenDrive do napędu USB komputera.

Jeśli używasz DVD, włóż płytę DVD do napędu DVD.

../../_images/usb_select.png

Wybierz “System->Administration->Startup Disk Creator”

../../_images/usb_set_params.png

Wybierz CD Drive lub ISO Image.

Wskaż PenDrive USB.

Wybierz “Make Startup Disk”

../../_images/usb_installing.png

Poczekaj około 20 minut na stworzenie PenDrive USB.

Tworzenie rozruchowego PenDrive USB na Windows

Wsuń PenDrive do napędu USB komputera.

Pobierz i uruchom Universal USB Installer z: http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/

../../_images/usb_penlinux_licence.gif

Zaakceptuj postanowienia licencji.

../../_images/usb_penlinux_selection.gif

Krok 1: Distrybucja: Wybierz dystrybucję xubuntu i386, która jest użyta w obrazie OSGeo-Live (dla osgeo-live-4.0, wybierz xubuntu 10.04 Desktop i386).

Krok 2: Wybierz ostatni obraz ISO OSGeo-Live, który został pobrany na komputer. Uwaga: Trzeba ręcznie wprowadzić ścieżkę do pliku ISO, ponieważ przycisk “Browse” znajduje tylko pliki ISO xubuntu.

Krok 3: Wybierz swój PenDrive USB.

Krok 4: Wybierz “Persistence” jeśli chcesz zapamiętać stan pomiędzy sesjami.

Wybierz “Create”

../../_images/usb_penlinux_installing.gif

Poczekaj około 20 minut na stworzenie PenDrive USB.

Ustaw kolejność bootowania w BIOS-ie:

Większość komputerów nie jest domyślnie ustawiona na uruchomienie systemu z PenDrive USB.

Aby to osiągnąć, zrestartuj komputer i naciśnij odpowiendni klawisz, aby dostać się do BIOS-u (zwykle <Delete> lub <Klawisz funkcyjny> lub podobny).

Ustaw startowanie z urządzenia USB.

Zauważ, że dla niektórych komputerów urządzenie USB musi znajdować się w napędzie, aby można było je wskazać.

Zauważ też, że urządzenie USB jest zwykle listowane za twardymi dyskami, a nie urządzeniami mobilnymi.

Uruchomienie:

Uruchom jak w: Wprowadzenie do OSGeo-Live

Znane problemy:

  • Komputery Mac nie wystartują z PenDrive USB, należy tu użyć LiveDVD.
© OSGeo Foundation and LISAsoft 2011... Disclaimer