Wprowadzenie do OSGeo-Live Virtual Box

Tu opisaliśmy metodę uruchomienia OSGeo-Live DVD lub ISO na VirtualBox wirtualnej maszynie.

VirtualBox jest wirtualną maszyną na licencji Open Source, używaną przez wielu programistów i testerów OSGeo-Live.

Wymagania systemowe

  • RAM: 1 GB, najlepiej 2 GB, jeśli planowane jest używanie także innych programów.
  • Wolne miejsce na twardym dysku:
  • 5 GB jeśli uruchamiane z ISO
  • 17 GB jeśli instalowane lokalnie z ISO

Utwórz wirtualną maszynę

Pobierz i zainstaluj Virtual Box. Na systemie linux w ten sposób:

apt-get install virtualbox-ose

Otwórz Virtual Box

../../_images/virtualbox.png

Wybierz “New” aby utworzyć nową wirtualną maszynę.

../../_images/virtualbox_create_vm.png

Wybierz “Next”

../../_images/virtualbox_select_name.png

Wprowadź nazwę dla obrazu, i wybierz “Linux”, “Ubuntu”.

../../_images/virtualbox_memory.png

Ustaw wielkość pamięci na co najmniej 512 MB.

../../_images/virtualbox_no_hard_disk.png

Instalacja uproszczona: Nie zaznaczaj “Boot Hard Disk”, a wirtualna maszyna zawsze uruchomi się z symulowanego DVD.

Jeśli chcesz utworzyć stałą wirtualna maszynę, która zapisuje stan między sesjami oraz ma lepsze ustawienia rozdzielczości ekranu, a także zestawy narzędzi, zaznacz “Boot Dard Disk” i zainstaluj później.

../../_images/virtualbox_warning_no_hard_disk.png

Wybierz “Continue”

../../_images/virtualbox_final_check.png

Wybierz “Finish”

../../_images/virtualbox_select_settings.png

Obraz został stworzony, ale musimy teraz symulować istnienie OSGeo-Live DVD w napędzie CD.

Kliknij prawym na obrazie “osgeo-live” i wybierz “Settings”.

../../_images/virtualbox_set_cd.png

Wybierz “Storage”, CD/DVD Device, ...

../../_images/virtualbox_add_dvd.png

Dodaj obraz OSGeo-Live.

../../_images/virtualbox_start_vm.png

Teraz możesz uruchomić wirtualną maszynę jak opisano w Wprowadzenie do OSGeo-Live

Utwórz stałą wirtualną maszynę

Jeśli planujesz często używać wirtualnej maszyny OSGeo-Live DVD, prawdopodobnie chcesz utworzyć ją na stałe, jak w: Zainstaluj OSGeo-Live na twardym dysku.

Zwiększ rozmiar wyświetlania

Teraz możesz dodać wirtualne narzędzia bootowania, które wspomagają większą rozdzielczość ekranu, możliwość kopiowania i wklejania pomiędzy goszczonym systemem i hostem, przyspieszające grafikę, i inne.

Upewnij się, że komputer ma połączenie z Internetem.

../../_images/virtualbox_synaptic_menu.png

Wybierz aplikację “Synaptic Package Manager”.

Wprowadź hasło = “user”

../../_images/virtualbox_synaptic_select_tools.png

Zaznacz “virtualbox-ose-guest-utils” do instalacji.

../../_images/virtualbox_synaptic_apply.png

Zatwierdź zmiany.

Ponownie uruchom wirtualną maszynę, a ustawienia wyświetlania powinny być takie same jak ustawione dla gospodarza komputera. Można je zmienić w następujący sposób:

Wybierz: Applications -> Settings -> Xfce 4 Settings Manager -> Display

© OSGeo Foundation and LISAsoft 2011... Disclaimer