Witaj w OSGeo-Live 4.5

OSGeo-Live 4.5 jest to startowe DVD, PenDrive USB lub wirtualna maszyna z systemem Xubuntu. Pozwala na wypróbowanie szerokiego wachlarza oprogramowania open source do zastosowań geoprzestrzennych, bez konieczności ich instalowania. Na płycie znajduje się wyłącznie oprogramowanie opatrzone wolnymi licencjami, uprawniającymi do powielania i rozpowszechniania go.

boot select

OSGeo-Live 4.5 zawiera wstępnie skonfigurowane aplikacje przydatne w wielu zadaniach geoprzestrzennych, takich jak przechowywanie, publikowanie, przeglądanie, analizy i przetwarzanie danych. Płyta zawiera również zestawy danych do ćwiczeń i dokumentację.

Aby wypróbować aplikacje zgromadzone na OSGeo-Live 4.5, po prostu:

  1. Włóż DVD lub pendrive USB do komputera lub maszyny wirtualnej.
  2. Zrestartuj komputer (ewentualnie sprawdź kolejność bootowania).
  3. Naciśnij “Enter” aby się zalogować.
  4. Wypróbuj aplikacje znajdujące się w menu “Geospatial”.

Dla wielu aplikacji znajdziesz pakiety instalacyjne dla Apple OSX oraz Microsoft Windows.

Prezentacja

Półgodzinna prezentacja omawiająca wszystkie zawarte na OSGeoLive programy, dostępna jest w postaci wideo oraz slajdów i notatek.

Szczegóły na stronie http://live.osgeo.org/en/presentation.html.

© OSGeo Foundation and LISAsoft 2011... Disclaimer